FORÅR 2023:
trustpilot-2022

Du har ingen favoritter

Forår 2024

FORÅRSTILBUD
Alt til din pool forår og sommer.

Besøg showroom

SHOWROOM
Besøg vores kæmpe showroom
på 2.000 m2 i Gladsaxe.

Handelsbetingelser

Her finder du vores handelsbetingelser og vilkår for købe hos Berle Pool + Spa. Betingelserne indeholder følgende:

Anvendelsesområde

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle aftaler indgået med Berle Pool + Spa A/S, hvor varer eller tjenesteydelser skal fremstilles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle behov.

Nærværende forretningsbetingelser er at anse som en integreret del af enhver tilvirkningsaftale indgået med Berle Pool + Spa A/S.

Ved køb af varer og tjenesteydelser hos Berle Pool + Spa A/S, der skal fremstilles eller tilpasses individuelt, accepterer du som kunde således at være bundet af nærværende forretningsbetingelser.

Enhver betingelse eller ethvert vilkår, der afviger eller er i modstrid med nærværende forretningsbetingelser er ugyldig, medmindre andet er skriftligt accepteret af Berle Pool + Spa A/S.

Det præcise indhold og omfang af ydelserne vil blive yderligere reguleret og præciseret i en underliggende købsaftale.

Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er Berle Pool + Spa A/S berettiget til at fakturere for medgået tid i overensstemmelse med Berle Pool + Spa A/S’ gældende timepriser.

Produktinformation

På Berle Pool + Spa A/S’ hjemmeside kan der findes oplysninger om varernes væsentlige egenskaber, karakteristika og priser. For yderligere informationer eller spørgsmål kan der sendes en forespørgsel til Berle Pool + Spa A/S på info@berlepool.dk eller telefon 44 65 11 77.

Levering

Leveringstiden for bestillingsvarer, der skal fremstiles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle behov, vil almindeligvis være mellem 2-3 uger, med mindre andet er angivet. Berle Pool + Spa A/S tager forbehold for længere leveringstid, såfremt den pågældende vare eller en del heraf måtte være midlertidigt udsolgt.

Yderligere leveringsbetingelser, herunder arbejdets påbegyndelse, vil blive reguleret i den underliggende købsaftale mellem parterne.Levering anses for sket, når varen er kommet i kundens besiddelse, hvorved risikoen for varens hændelige undergang eller forringelse overgår til kunden.

Berle Pool + Spa A/S tager forbehold for forsinkelser. Såfremt der opstår en uventet forsinkelse eller bortkomst, bedes du rette henvendelse til Berle Pool + Spa A/S på info@berlepool.dk eller telefon 44 65 11 77.

Fragt

Som udgangspunkt har vi fri fragt på kemi-ordrer over 2.000 kr. inkl. moms, der købes online. Der er dog visse undtagelser til dette som bl.a. inkluderer store produkter, bestillingsvarer m.m.

Det betyder at der stadig er fragt på swimmingpools, spabade, badekar, saunaer, glasoverdækninger m.m. Er du i tvivl er du velkommen til at høre os i butikken.

Fortrydelsesret

Ved bestilling af varer uden for Berle Pool + Spa A/S’ faste forretningssted, har du som kunde 14 dages fortrydelsesret.

For varer og tjenesteydelser, der skal fremstilles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle behov, er der kun fortrydelsesret indtil udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen begynder, hvorefter fortrydelsesretten ophører.

Underretning om udnyttelse af fortrydelsesretten skal således ske til Berle Pool + Spa A/S inden ovennævnte tidspunkt.

Såfremt du ønsker at udnytte din fortrydelsesret og fortrydelsesretten ikke er ophørt i henhold til ovennævnte, skal leverede varer returneres til Berle Pool + Spa A/S inden fortrydelsesrettens udløb.

Berle Pool + Spa A/S er ikke forpligtet til at tilbagetage varen, hvis ikke fristen er overholdt. Varen bør sendes i forsvarlig emballage, og skal tilbageleveres i samme stand som da du modtog den.

Du, som køber, skal selv afholde omkostningerne forbundet med returnering af den leverede vare. Købesummen krediteres din konto indenfor 30 dage efter vi har modtaget varen fra dig.

Såfremt du ønsker at returnere en vare, bedes du vedlægge en kopi af fakturaen, hvorpå du angiver at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, således at Berle Pool + Spa A/S kan identificere dig som kunde og købesummen kan tilbagebetales til dig.

Varer der tilbagesendes pr. efterkrav modtages ikke.

Vi anbefaler, at du sender varen som forsigtig pakke med Post Danmark, da dette også vil gøre det muligt at spore pakken, såfremt den skulle bortkomme under returforsendelsen.

Ønsker du at udnytte din fortrydelsesret bedes du returnere varen til:

Berle Pool + Spa A/S
Gladsaxevej 356
2860 Søborg

Aftaler indgået med Berle Pool + Spa A/S i butikken, som er Berle Pool + Spa A/S’ faste forretningssted, er ikke omfattet af ovenstående regler om fortrydelsesret, hvorfor der i nærværende tilfælde ikke gives nogen fortrydelsesret.

Bestilling

Når du som kunde indgår en aftale med Berle Pool + Spa A/S, vil du blive tilsendt en ordrebekræftelse, hvori købet godkendes. Ordrer og bestillinger af varer og tjenesteydelser, der skal fremstilles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle behov er først bindende, når der foreligger en aftale underskrevet af begge parter.

Priser

Alle priser er dagspriser og er kun gældende på bestillingsdagen. Alle angivne priser er inklusive 25 % moms. Der tages forbehold for trykfejl samt prisændringer af enhver art.

Betalingsbetingelser

Prisen for de aftalte varer og tjenesteydelser samt betalingsbetingelserne vil blive aftalt i den underliggende købsaftale.

Reklamation

Såfremt du mod forventning skulle modtage en vare, der er behæftet med fejl eller mangler, og ønsker du at gøre dette gældende overfor Berle Pool + Spa A/S, skal du reklamere overfor Berle Pool + Spa A/S indenfor rimelig tid, og senest 2 måneder efter at du har opdaget, eller burde have opdaget, manglen.

Berle Pool + Spa A/S yder 2 års reklamationsret til dig som forbruger. Dette giver dig ret til reparation, ombytning, afslag i pris eller pengene retur, alt afhængig af den konkrete situation.

Reklamationsretten forudsætter, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke skyldes fejl, skader eller slitage, der direkte eller indirekte er opstået som følge af fejlagtig brug, manglende vedligeholdelse eller anden uforsvarlig adfærd.

Såfremt du har modtaget en mangelfuld vare og ønsker at udnytte din reklamationsret, skal varen sendes retur til:

Berle Pool + Spa A/S
Gladsaxevej 356
2860 Søborg

Ved reklamation bedes du altid fremvise fakturaen, samt på forlangende vise, hvori manglen består.

Såfremt reklamationen er berettiget, refunderer Berle Pool + Spa A/S i rimeligt omfang de direkte omkostninger, du måtte have haft i forbindelse med returnering af varen.

Ansvarsfraskrivelse

Udover den ovenfor nævnte fortrydelsesret samt reklamationsret påtager Berle Pool + Spa A/S sig ikke noget ansvar for den leverede vare. Berle Pool + Spa A/S er alene ansvarlig for skader forvoldt den leverede vare, såfremt det kan godtgøres, at skaden skyldes fejl begået af Berle Pool + Spa A/S.

Berle Pool + Spa A/S er ikke ansvarlig for skader, der direkte eller indirekte er forårsaget af forbrugeren eller tredjemand.

Diverse links angivet til andre websites på Berle Pool + Spa A/S’ hjemmeside er uden for Berle Pool + Spa A/S’ kontrol, hvorfor Berle Pool + Spa A/S på ingen måde kan drages til ansvar på indholdet på de pågældende sider.

Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til de leverede varer i henhold til aftalen tilkommer Berle Pool + Spa A/S, og overgår først til kunden, når Berle Pool + Spa A/S har opnået fuld betaling for den aftalte købesum med tillæg af eventuelle ekstraomkostninger.

Force Majeure

Berle Pool + Spa A/S er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, der skyldes force majeure, herunder, men ikke begrænset til krig, optøjer, borgerlige uroligheder, offentlige myndigheders indgreb, strejke, lockout, import- og eksportforbud, mangel på arbejdskraft eller nogen anden årsag, der ligger udenfor Berle Pool + Spa A/S’ kontrol, og som vil kunne forsinke eller forhindre leveringen af ydelsen.

I sådanne tilfælde udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den dertil udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

Transport af rettigheder

Berle Pool + Spa A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til enhver aftale til tredjemand.

Lovvalg

Enhver tvist mellem parterne afgøres ved de almindelige danske domstole og ved anvendelse af dansk ret.

Ændringer af forretningsbetingelserne

Vi forbeholder os retten til at ændre i nærværende forretningsbetingelser i det omfang det er nødvendigt. Dette kan være for at tilpasse vores forretningsbetingelser ændrede lovkrav eller lignende.

Ophavsret

Alt indhold og materiale på hjemmesiden er beskyttet og ejet af Berle Pool + Spa A/S. Det er ikke tilladt at linke til, kopiere eller på anden måde benytte sig af indholdet på hjemmesiden eller dele heraf uden udtrykkelig skriftlig